Tiranë, zgjidhet Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

22

Zgjidhen anëtarët e Këshillit të Emërimit në Drejtësi. KED ka 8 anetare nga 9 qe duhet të kishte.
Ata u zgjodhën me short që u hodh në kryesinë e Kuvendit.
GJYKATA KUSHTETUESE
VITORE TUSHA
BASHKIM DEDJA
anetar zevendesues nuk ka
GJYKATA E LARTE
ARDIAN DVORANI
anetar zevendesues MEDI BICI
PROKURORIA E PERGJITHSHME
ARTA MARKU
Anetar zevendesues nuk ka
PROKURORITE E APELIT
FATIONA MEMCAJ
Anetar zevendesues nuk ka
GJYKATAT E APELIT
FATRI ISLAMAJ
MARGARITA BUHALI
Anetar zevendesues GURALI BRAIMLLARI
GJYQTARE TE GJYKATAVE ADMINISTRATIVE
ERIOL ROSHI
anetar zevendesues Klodiana Veizi Mema