Shpenzimet për ushqime në Shqipëri, katër herë më të larta se në BE

37

Shpenzimet për ushqime në Shqipëri zënë rreth 44.1% të totalit të shpenzimeve, megjithatë frigoriferi është bosh në krahasim ne një familje europiane.

Pesha që shqiptarët shpenzojnë për ushqime është rreth 4 herë më shumë se mesatarja e Bashkimit Europian.

Sipas të dhënave të Eurostat, analizuar nga “Monitor” pesha që zënë shpenzimet për ushqime në totalin e shpenzimeve të familjeve është 11.1%.

Në Bashkimin Europian, vendet me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqime ishin vendet e Europës Lindore dhe Qendrore. Ndër vendet e Bashkimit Europian peshën më të lartë e kishte Rumania me 26.4% të totalit, e ndjekur nga Letonia me 20% dhe Estonia me 18.7%.

Në Greqi shpenzimet të familjeve për ushqime llogariten sa 16.1% e totalit. Vendet me peshën më të ulët në Europë për shpenzimet për ushqime janë Gjermania me 9.4%, Austria me 8.8%, Irlanda me 8.3%, Luksemburgu me 7.8% dhe Mbretëria e Bashkuar me 7.2%.

Në vendet me të ardhura të ulëta shpenzimet për ushqime zënë peshën më të madhe ndaj totalit të shpenzimeve të familjeve si shenjë e varfërisë. Gjithashtu, të dhënat krahasuese të Eurostat tregojnë se Shqipëria është vendi me konsumin më të lartë të bukës dhe drithërat në Europë.