Sezoni turistik në kohët e COVID-19/Ashpërsohen gjobat në plazhe, 700 mijë lek ose mbyllje aktiviteti!

92

Zv.ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Mira Rakacolli u shpreh se miratimi i Aktit Normativ për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit” synon për të mbrojtur më tej shëndetin e qytetarëve në kohën e turizmit, në kuadrin e pandemisë Covid-19.

E pranishme në Komisionin e Kuvendit për Veprimtarinë Prodhuese Tregtinë dhe Mjedisin, Rakacolli tha se, një turizëm i suksesshëm është i lidhur ngushtësisht me sigurinë shëndetësore e cila kushtëzohet nga dy mënyra; kushtet higjeno sanitare të favorshme dhe duke ofruar shërbim shëndetësor pranë qendrave turistike.

Ministria e Shëndetësisë ka në fokus respektimin e këtyre masave përmes kontrolleve për kushtet higjieno-sanitare apo edhe shtimin e qendrave shëndetësore të lëvizshme pranë pikave turistike që operojnë 24 orë në 24, por në kushtet e pandemisë këto masa bëhen dyfish më të rëndësishme, u shpreh Rakocolli.

Sipas saj, referuar treguesve, në Shqipëri ka një rritje të rasteve me Covid, ndonëse kjo nuk është një tendencë shqiptare, por vihet re edhe në botë. Gjithsesi theksoi ajo, “Komiteti Teknik në Shqipëri është i mendimit, se kjo rritje lidhjet me moszbatimin rigoroz të masave në protokollet tona të mbrojtjes nga përhapja e Covid-19”.

Rakacolli tha se, në këtë periudhë pandemie hapja e sezonit turistik e shton rrezikun e pandemisë, ndaj është shumë e rëndësishme zbatimi i protokolleve të masave mbrojtëse.

“Në aktin normativ të propozuar nuk janë parashikuar penalitete për ato subjekte apo struktura që ofrojnë shërbim turistik. Nëpërmjet këtij akti normativ parashikohet të penalizohen subjektet që ushtrojnë veprimtari turistike në stacionet e plazhit dhe që nuk respektojnë rregullat dhe protokollet e sigurisë, të nxjerra nga organet kompetente, me
dënimin me gjobe 700 mijë lekë dhe, në rast përsëritjeje, iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë nga inspektoratet përgjegjëse, duke synuar kështu të mbrohet shëndeti i turistëve në zonat e plazheve nga infeksioni Covid-19 si edhe mjedisi”- deklaroi Rakacolli.

Zv.ministrja bëri të ditur se, në datën 5 korrik janë kryer 619 inspektime në shkallë vendi për respektimin e protokolleve të masave antiCovid dhe për shkeljet e evidentuara janë marrë 6 masa administrative, dy në vlerën e 1 milion lekëve dhe 2 në vlerën e 100 mijë lekëve.-trasmeton Agjensia Telegrafike e Lajmeve

Rakacolli informoi komisionin se, në kuadrin e masave të mbrojtjes kundër Covid-19 aktiviteti i pishinave vijon të jetë i mbyllur në të gjithë vendin me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, deri në një vendim tjetër. Ndërsa inspektorët e shëndetësisë, tha ajo vijojnë kontrollet për dezifektimin e hapsirave në zonat turistike të vendit.