Qeveria zgjat ditët e pushimit për administratën për Vitin e Ri

47

Në mbledhjen e sotme Këshilli i Ministrave  vendosi që datën 3 janar 2020, që i bie ditë e premte ta shpallë pushim për administratën publike. Pra përveç datës 1 dhe 2 janar shtohet edhe një tjetër ditë pushimi. Kjo do të thotë që pushimet për Vitin e Ri për të gjithë punonjësit e administratës publike të nisin nga 31 dhjetori dhe të vazhdojnë deri më 6 janar. Dita e premte që do të bëhet pushim do të zëvendësohet nga ditët e pushimit brenda muajit janar.

V E N D O S I:
1. Caktimin e ditës së premte, datë 3.1.2020, ditë pushimi për punonjësit e administratës shtetërore.
2. Dita e punës e datës 3.1.2020 do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda muajit janar.
3. Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.