Ballina Sociale Arsimi, pasaktësitë në tekstet shkollore ende pa zgjidhje

Arsimi, pasaktësitë në tekstet shkollore ende pa zgjidhje

Pavarësisht masave dhe përpjekjeve, apo edhe rritjes së buxhetit për arsimin dhe reformës liberalizuese të teksteve shkollore, problemi i pasaktësive të rënda që gjenden në librat me të cilat nxënësit mësojnë ende nuk kanë gjetur zgjidhje.

Pasaktësitë dhe gabimet variojnë që nga ndarja e kapitujve, varfëria gjuhësore, fjalitë pa kuptim e deri te pasaktësirat shkencore të shumta dhe gabimet drejtshkrimore. Mangësi të tilla sot kthehen në njohuri të gabuara dhe të deformuara të brezit të ri në të ardhmen.