NATO: Nuk ka ndryshim të mandatit të KFOR në Kosovë

22
Mesto: Kosovska Mitrovica Datum: 28.09.2011 Dogadjaj: DRUŠTVO/VOJSKA/POLITIKA - nemaèki pripadnici KFOR obezbeðuju most u Kosovskoj Mitrovici Licnosti:

Zëvendës ndihmësi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për çështje politike dhe politika të sigurisë, James Appathurai, ka thënë se brenda NATO-s nuk përmendet mundësia e largimit të KFOR-it nga Kosova dhe as ndryshimi i mandatit të tij, derisa shton se as  në Kombet e Bashkuara nuk është shqyrtuar diçka e tillë.

“Mendoj se është shumë e rëndësishme të theksohet se roli i KFOR-it në një mjedisi të sigurt nuk është i hapur për pyetjen apo diskutimet brenda NATO-s. Siç thashë, ne kemi një mandat nga OKB dhe do të vazhdojë të zbatohet. Mendoj se është baza më e rëndësishme për sigurinë dhe stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon,” – ka thënë Appathurai.