Merr fund ndalimi i lojërave të fatit, qeveria Rama “pendohet”, rikthen kazinotë

47

Qeveria ka vendosur të rihapë mjediset ku zhvillohen lojërat e fatit. Sapo kryeministri Rama erdhi në pushtet praktikoi nismën “Fundi i Marrëzisë” ku mjediset që zhvillonin këto lojëra u mbyllën.

Megjithatë në këtë kohë jo shumë të zakonshme këto aktivitete do të rikthehen.

Kategoritë që do të lejohen të pajisen me një licencë kazinoje janë shoqëritë aksionare që operojnë në Shqipëri, kanë kapital jo më pak se një miliard e dyqind milionë lekë dhe kenë përvojë në fushën e lojërave të fatit.

“Çdo person juridik apo bashkim personash juridikë, vendës ose i huaj, që kërkon të pajiset me licencë në kategorinë “Kazino”, duhet të përmbushë kriteret minimale, si më poshtë vijon:

a) të jetë shoqëri aksionare, me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, në objektin e veprimtarisë të së cilës të pasqyrohet veprimtaria për lojëra fati, sipas llojit të lojës që kërkohet;

b) shuma e kapitalit duhet të jetë jo më pak se 1 200 000 000 (një miliard e dyqind milionë) lekë;

c) të deklarohet burimi i kapitalit, që do të investohet për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e “Kazinosë”;

ç) të kenë përvojë në fushën e lojërave të fatit;

d) të ketë kapacitetet e duhura financiare, administruese, organizative dhe besueshmërinë e aplikantit për t’u angazhuar me sukses në projekte të tilla;

dh) të paraqesë garancinë pasurore, së bashku me aplikimin dhe me kushtet e sekuestrimit të kësaj garancie;

e) të paraqesë kufizimet për ndryshimet e pronësisë së aksioneve për të licencuarit;

ë) të ngrejë serverin, në të cilin do të japë informacion të plotë mbi çdo transaksion që do të kryhet midis subjektit dhe lojtarëve, xhiron dhe fitimin, si dhe çdo të dhënë që do të kërkohet nga AMLF-ja në lidhje me zhvillimin e këtij aktiviteti. AMLF-ja do të ketë akses në kohë reale te ky server”.