KE vërejtje për mjedisin, eksperti: Situata rrezikon anëtarësimin

37

Politikat mjedisore në Shqipëri duhet të forcohen më tepër si një direktivë për anëtarësimin e vendit në BE. Në raportin e Komisionit Europian, rënditen një sërë pikash, në të cilat vendi unë duhet të punojë më tepër. Ekspertët e mjedisit rëndisin disa prej shqetësimeve, që sipas tyre janë të njejtat të pasqyruara edhe në raportin e mëparshëm.

Direktiva Europiane për vlerësimin e ndikimit të mjedisit nuk zbatohet. Që do të thotë ndërgjesat publike janë formale .Një element tjetër që raporti thekson është zëvendësimi i adminitratës si tek Inspektorati si tek Agjensia Kombëtare e Mjedisit pra zëvendësimi i administratës ligjzbatuese në fushën e mjedisit ka dobësuar ato aspekte që duhen të monitorohen, vlerësohen , penalizohen në fushën e mjedisit.

Ekspertët kërkon nga qeveria marrjen e masave për ndryshimin dhe forcimin e poltikave mjedisore.