Gjërat që nuk duhet t’ia thoni kurrë prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara

39

Shpesh në prani të fëmijëve me nevoja të veçanta na ndodh të ndiejmë se duhet të themi apo të komentojmë diçka nisur ndoshta nga kjo gjendje ndryshe.
Mirëpo gjërat që mund të themi janë të pakta dhe të thjeshta. Janë të shumta pastaj, ato fjali që nuk duhet të thuhen.

Më vjen keq
Nuk e di se si ia del mbanë
Je me të vërtetë e mrekullueshme që kujdesesh për një fëmijë me nevoja të veçanta
Është mëkat që ty të është dashur t’i dedikosh jetën tënde
A ke provuar një kurë?
Duket normal. Je i sigurt që ka nevoja të veçanta?
T’i fiksosh me shikim
Duhet të jesh në ankth për të ardhmen e tij