Durrës, qytetarët: Teknologjia na largoi nga libri

59

Zhvillimi i teknologjisë dhe orët e gjata që kalojmë në telefonat e mençur kanë ndikuar në reduktimin e kohës që njerëzit kalojnë me libër në dorë.

Shumw njerwz pwr shkak tw nwnvlersimit apo pwr shkak tw telefonave e kanw harruar librin si dhe e nwnçmojnw atw dhe kanw krijuar njw mardhwnie tw vakwt qw nw fwmijwri. Të tjerë të lodhur nga një ditë e ngarkuar pune as nuk e marrin në konsideratë leximin si akt i dobishëm apo qoftë dhe anti stres.

Po situata nuk është dëshpëruese në Durrës, pasi ka mjaft persona të tjerë, të grupmoshave të ndryshme që lexojnë dhe përpiqen të pasurojnë rregullisht bibliotekat personale.

Dy zonja, ish mësuese tregojnë se jo vetëm që vazhdojnë të mbajnë lidhje të forta me librin, po dhe nxisin dashurinë për librin e të lexuarit edhe te fëmijët, nipërit e mbesat, si një zgjedhje më cilësorë në krahasim me lundrimin në internet.