Monday, March 8, 2021

Për çfarë ka nevojë një vajzë nga babai i saj? Njihuni...

Janë bërë disa hulumtime interesante mbi marrëdhënien prind-fëmijë sipas gjinisë. Në një përmbledhje të tyre kanë rezultuar provat në lidhje me të që një...
RECTANGLE 2
Retangleeeeee 2